BSK Župné škola Malacky

Prelistujte si aktuálnym vydaním spravodaja Mestského úradu Šaštín-Stráže

Tlačová správa 0

Prelistujte si aktuálnym vydaním spravodaja Mestského úradu Šaštín-Stráže – ročník XVII. – číslo 1/2016. Do schránok ho dva krát do roka dostávajú všetci obyvatelia mesta.

Tennis Motion – september 2018