Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri Obecnom zastupiteľstve v Závode vyhlasuje Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu domu.

Súťaž bude prebiehať od prvej adventnej nedele, t.j. od 27. 11. 2011 do 17. 12. 2011.

Vianočnú výzdobu domov budú hodnotiť pozvaní hodnotitelia zo susedných obcí v čase od 16. 12. 2011 do 17. 12. 2011.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční na vianočných trhoch, ktoré sa uskutočnia v našej obci dňa 17. 12. 2011.

Na vyhodnotení súťaže bude vyhlásení a ocenení majitelia domov, ktoré sa umiestnia na prvom, druhom a treťom mieste.

Podmienky súťaže :

  • súťaže sa môže zúčastniť každý rodinný dom alebo obytný dom (t.j. bytovka), ktoré sa nachádzajú v obci (zo súťaže sú vylúčené domy členov kultúrnej komisie a starostu obce),
  • vyzdobiť je možné len jednotlivé vonkajšie časti domu (napr. okná, dvere, strechu, komíny, prípadne len vstupnú časť domu a pod.) ale aj dom ako celok,
  • v rámci výzdoby je možné vyzdobiť aj stavbu predzáhradky, garáže, prístrešku/ov, ktoré tvoria súčasť domov,
  • vyzdobiť je možné taktiež stromy v predzáhradkách, alebo predzáhradku samotnú,
  • hodnotiť sa bude originalita, nápad, dekorácia a výzdoba ako celok, svetelné efekty, nápaditosť, rozmanitosť.

.
Toto je čítané

Aj v lesoch Skalického okresu platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

V lesoch Skalického okresu a v ich ochrannom pásme platí od pondelkového…

20 rokov