V piatok 11. Novembra 2011 na slávnostnom vyhodnotení v Zrkadlovom sále Primacionálneho paláca v Bratislave prevzala predsedkyňa Rady školy p. Lenka Last a žiak ôsmej triedy Tomáš Valachovič ocenenie za organizovanie Olympijského festivalu detí a mládeže za rok 2010/2011.

Ceny odovzdávali prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) František Chmelár, primátor Bratislavy Milan Ftáčnik a iní. Túto súťaž organizuje Slovenský olympijský výbor pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Do festivalu bolo zapojených 2565 škôl. Naša škola sa umiestnila v top sedmičke. Veľmi nás teší, že táto akcia, ktorú organizujeme každý rok, získala takéto ocenenie. Zároveň, chceme poďakovať a zablahoželať všetkým, ktorí sa každý rok podieľajú na prípravách Olympiády a tím, ktorí nás podporujú. A samozrejme, hlavne deťom.

Rada školy Kúty


.

BM: Ustekana sobota