7. decembra 1941 sa uskutočnil letecký útok Japonského cisárstva na Pearl Harbor – námornú základňu Spojených štátov amerických. Teda presne 70 rokov od vstupu USA do druhej svetovej vojny. V tento symbolický dátum (7.12. 2011) sa konala výročná členská schôdza MO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Skalici.

foto: www.snp.sk

Poslaním a cieľom tohto občianskeho združenia je presadzovať demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja počas druhej svetovej vojny, v súlade s princípmi obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov nadväzuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy a samosprávy na všetkých úrovniach. Najmä pri organizovaní spomienkových osláv významných výročí, pietnych aktov, seminárov a besied pre mladú generáciu a pamätných dní SNP, oslobodenia vlasti v jednotlivých regiónoch a bojov na Dukle. Verejne vystupuje proti extrémnym silám propagujúce nacionalizmus, rasizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu. Snahou občianskeho združenia je udržovať historickú pamäť živú so zreteľom na mladú generáciu. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov apeluje na hodnoty tolerancie, ľudskosti a princípy demokracie.


.
Toto je čítané

Zdieľané bicykle v Senici za mesiac fungovania aktívne využilo vyše 1000 ľudí

Po mesiaci fungovania systému zdieľaných bicyklov v Senici aktívne využíva bikesharing viac…

20 rokov