„To je vrchol. Všetci vieme, že je to lož, ktorá má znemožniť pochod Slobody k Morave.” Citácie sú použité z osobnej kroniky p. Jozefa Chrenu s jeho súhlasom.

8. 12. 1989
„V tento radostný deň odovzdávame tento obraz Moravského Sv. Jána občanom Hohenau ako symbol priateľstva medzi našimi obcami a národmi.“ Toto je znenie textu na obraze, ktorý aktivisti odovzdali starostovi obce Hohenau, p. Gajdovi. Zámerom nadviazania kontaktov boli najmä kultúrne a športové aktivity, ako aj otázka mosta cez rieku Moravu, ktorý by spojil obe obce.

11. 12. 1989
Myšlienka povestného Vianočného pochodu vznikla práve v tento deň v ateliéri, kde sa zaviazali stretávať sa každý deň v čase od 18. – 20. hodiny.

14. 12. – 17.12. 1989
Rozhlasom a televíziou sa niesli správy, že VPN v Moravskom Jáne demoluje autá, domy a pod. Tieto správy vyšli aj v novinách. „To je vrchol. Všetci vieme, že je to lož, ktorá má znemožniť pochod Slobody k Morave.“ V piatok 15. 12. 1989 bol preto zvolaný míting, na ktorom sa zúčastnili novinári, obe strany i dôstojníci PS útvaru z Bratislavy. Komunisti sa síce ospravedlnili, ale plánovaný pochod bol zmarený. Na ďalší deň sa chystalo ďalšie stretnutie, kde sa VPN chcelo verejne očistiť, preto sú prizvaní všetci účastníci, ako aj médiá. Výsledkom stretnutia bolo verejné ospravedlnenie komunistov a tiež televízie vo večerných Aktualitách. „Pochodu Slobody sme sa nevzdali a naplánovali ho na 30. 12. 1989.“

Gustáv Husák odstúpil z úradu prezidenta ČSSR. Na Pražskom hrade vymenoval Husák novú vládu na čele s Mariánom Čalfom. Z 20 ministrov bolo 9 komunistov a 11 nekomunistov. Predseda vlády Marián Čalfa sa stretol s Václavom Havlom a ponúkol mu spoluprácu pri presadení jeho kandidatúry na prezidenta. Sľúbil, že sa postará, aby sa voľba konala vo Federálnom zhromaždení a aby parlament prijal Havla ako jediného kandidáta.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024