V nedeľu 11. decembra sa v Kultúrnom dome v Kútoch už po štvrtý raz konala akcia pod názvom “Deti škole”.
Je to akcia, ktorú organizuje Rada školy ZŠ Andreja Radlinského v Kútoch a predvádzajú na nej svoje vystúpenia žiaci ZŠ a ZUŠ.

Program trval takmer dve hodiny, obsahoval 24 čísiel a predstavili sa deti všetkých ročníkov – od najmenších prvákov až po deviatakov, dokonca sa zapojili aj niektorí absolventi.

Akciu moderoval známy muzikálový herec Janko Slezák, samozrejme bez nároku na honorár a kútska vychádzajúca hviezda Jožko Antálek. Po programe bolo možné navštíviť zasadačku OÚ, kde sa konala výstava prác žiakov a podával sa vianočný punč.

Vstupné bolo symbolické, a výťažok z neho sa opäť použije na úpravu školského dvora ZŠ Kúty.

Martin Fekete, Foto: kuty.sk


.

Osobnosti kraja BSK