Fly Pub – Kolky, Grill v Borskom Svätom Jure Vás srdečne pozýva na 2. ročník Štefanského kolkového turnaja, ktorý sa uskutoční dňa 26.12.2011 o 11:00 hodine.

Hracia disciplína bude pozostávať z 10 hodov plné a 10 hodov dorážka v súťaži jednotlivcov. Pre prvých troch výhercov ( zvlášť v kategórii ženy, zvlášť muži ) budú pripravené vecné ceny. Pre všetkých súťažiacich je zabezpečené občerstvenie formou guláša.

Štartovné je 3,- EUR.
Prihlásiť a informovať sa môžte priamo vo Fly Pube alebo na č.t. 034/7772 059.
Prosíme všetkých súťažiacich, aby sa prihlásili nejneskôr do 26.12.2011 do 10:00 hodiny.


.

Je ok, ak nie si ok BSK