Žiaci základných škôl 20. decembra mohli navštíviť počas Dňa otvorených dverí Obchodnú akadémiu v Senici za účelom bližšieho spoznania a zamerania tejto akadémie.

V úvodnej časti im učitelia filmom predstavili činnosť školy, zameranie štúdia a previedli ich odbornými učebňami.

Študenti odboru služieb v cestovnom ruchu, ukázali možnosti prestierania slávnostných tabúľ a pre návštevníkov si pripravili drobné darčeky vo forme medovníčkov alebo kamienkov ozdobených logom obchodnej akadémie.

Každoročne najväčšou akciou Dňa otvorených dverí je školský veľtrh cvičných firiem pri OA Senica v aule školy. Deviateho ročníka sa zúčastnilo 13 cvičných firiem, ktoré prezentovali svoje výrobky a služby v predajných stánkoch.

S redakciou sme pani riaditeľke Obchodnej akadémie Senica, Ing. Miroslave Príkopovej
položili zopár otázok.

Čo ponúka obchodná akadémia študentom?
„OA v Senici tradične ponúka kvalitné vzdelávanie, tradičnú kvalitu vzdelávania.“

Akým študentom odporúčate ísť na túto akadémiu?
„Každému študentovi, ktorý chce pracovať, chce sa niečo naučiť a chce byť dobre vyzbrojený do života.“

V čom sa odlišuje OA od iných stredných škôl? Čo navyše ponúka?
„Navyše ponúka veľmi dobré vybavenie školy, dobrú starostlivosť o žiakov a snahu u pedagogického odboru, aby žiakov, čo najviac naučili.“ Dodala pani riaditeľka.

Ďakujeme za rozhovor a želáme Vám ešte veľa spokojných študentov.

Dominika Piovarčiová


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota