Vianočnú atmosféru na námestí v Moravskom Svätom Jáne dotvára betlehém umiestnený pri kostole. Zaslúžil sa o to autor betlehema v Moravskom Svätom Jáne pán Jozef Bartók.

Betlehém postavil Jozef Bártok už pred rokmi, no až v tomto roku sa mu podarilo nájsť dôstojné miesto a po dohode s pánom dekanom Milanom Čanigom a starostom obce Anton Emrichom ho mohol umiestniť pri kostole. Materiál na prístrešok financovala obec.

Betlehém (z blogu Ľudmile Molekovej)
Pre kresťanov je Chrám narodenia Pána v Betleheme, po Chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme, druhým najposvätnejším miestom. Betlehem dostal názov od slov Bet Lehem, čo znamená „dom chleba“. Ľudia, ktorí, smerovali do púšte, si práve tu kupovali chlieb. Zvyk stavať na Vianoce betlehemy zaviedol František z Assisi. V roku 1223 dal postaviť prvý betlehem v jaskyni Greccio, v Taliansku. Spomienku na narodenie Ježiša Krista v Betleheme vtedy tvorili ozajstní ľudia a ozajstné zvieratá. Dnes sa betlehemy umiestňujú v kostoloch a zvyk, mať betlehem, pretrváva aj v mnohých domácnostiach. Rodičia, spolu s deťmi, vytvárajú betlehemy z rôznych materiálov a podľa vlastnej fantázie.

 


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota