Už viete, čo s posledným dňom v tomto roku? Prijmite pozvanie na Silvestrovský beh v Senici. Bude to XXVI. ročník do ktorého sa môžu zapojiť nie len Seničania, ale aj cezpoľní obyvatelia.

Vyskúšať si to môžu jednoducho všetci. Veď okruh meria 900 m. Inak je to už pri súťažných kategóriách, ktorých je 12. Miesto Silvestrovského behu sa nezmenilo, takže všetci pretekári sa stretávajú pri futbalovom štadióne a dĺžka tratí odstupňovaná podľa kategórií je situovaná v susednom parku.

Prezentácia pretekárov sa začne o 09.00 h a štartuje sa o 10.00 hodine. Pretekári kategórie mini pobežia len 100 m, mladší žiaci a žiačky a staršie žiačky 1 okruh, teda 900 m. Dva okruhy pobežia starší žiaci a dorastenky. Dorastenci absolvujú 3 okruhy. Ostatné kategórie ženy, muži do 39 rokov, muži od 40 do 49 rokov, muži od 50 do 59 rokov a muži nad 60 rokov zabehnú 6 okruhov. Finančné odmeny sú pripravené pre víťazov v kategóriách muži do 39 rokov a muži nad 40 rokov a pre ženy. V ostatných kategóriách súťažiaci dostanú vecné ceny.

Finančné ceny  1./2./3. miesto
Muži do 39 rokov 20/15/10 €
Muži od 40 do 49 rokov 20/15/10 €
Muži od 50 do 59 rokov 20/15/10 €
Ženy do 34 rokov 20/15/10 €
Ženy nad 35 rokov 20/15/10 €

Vecné ceny + diplom:
Prví traja v kategórii mini, midi, mladší, starší žiaci, dorastenci, muži od 60 do 64 rokov, muži nad 65 rokov.

Organizátori Mestský úrad Senica, Komisia pre šport pri Mestskom zastupiteľstve Senica v spolupráci s Oblastným športovým združením a Centrom voľného času v Senici sa tešia na všetkých pretekárov i divákov, ktorí uprednostnia Silvestrovský beh.

Dominika Piovarčiová


.
Toto je čítané

Futbal: Pre hráčov MFK Skalica začne letná príprava 10. júna

V najvyššej futbalovej súťaži prebieha letná prestávka, aj keď Michalovce ešte bojujú…

20 rokov