Na operačné stredisko OR HaZZ Senica bol v pondelok 2. januára 2012 o 17:59 hod. nahlásený požiar budovy drevenej konštrukcie na Štefánikovej ulici v Senici. Na miesto udalosti boli z hasičskej stanice Senica vyslaní siedmi príslušníci HaZZ s technikou CAS 30 Trakker, AHZS Atego a AHZS Iveco Magirus.

Po príjazde na miesto udalosti bolo zistené, že horí komplex viacerých objektov (unimobuniek) z dreveného materiálu tvoriacich dvojpodlažný objekt o rozlohe 300m2 so sedlovou plechovou strechou. Veliteľ zásahu si na miesto udalosti vyžiadal ďalších príslušníkov a techniku z hasičskej stanice Kúty. Ďalej bola na miesto vyslaná technika CAS 30 Iveco Trakker a dvaja príslušníci z hasičskej stanice Holíč. Počas likvidačných prác bola veliteľom zásahu povolaná ďalšia technika z hasičskej stanice Trnava, CAS 30 Iveco Trakker a traja príslušníci a technika AR 30 MB Atego, dvaja príslušníci z HS Holíč. Na lokalizáciu požiaru bolo nasadených spolu sedem “C“ prúdov a jeden lafetový prúd.

Na hasebné práce bola nasadená výšková technika AHZS Iveco Magirus a AR 30 MB Atego. Príslušníci HaZZ zasahovali v dýchacích prístrojoch. Dodávka hasiacej látky na požiarisko bola zabezpečená kyvadlovým spôsobom z hydrantu na HS Senica. Veliteľ zásahu zriadil štáb hasenia požiaru.

V blízkosti požiariska sa nachádzali ďalšie objekty, ktoré boli ochladzované. Po lokalizácii požiaru bola po dohode s majiteľom objektu povolaná technika dva kusy rýpadlo JCB a jedno stavebné vozidlo UDS. Táto technika bola nápomocná pri rozoberaní konštrukcie objektu, pričom boli dohášané ďalšie ohniská požiaru. Požiarisko bolo silne zadymené, bol nasadený pretlakový ventilátor a miesto udalosti bolo osvetľované pomocou osvetľovacieho agregátu. Po likvidácii požiaru o 00:09 hod. bolo miesto udalosti odovzdané prítomnému majiteľovi. Majiteľovi objektu vznikla požiarom predbežná škoda vo výške 100.- €.  DOPLNENIE: Majiteľ objektu dodatočne spresnil priamu škodu, ktorá vznikla v súvislosti s požiarom vo výške 15 654,32 EUR.

Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.

Ivan Peťko


.

Labková patrola