Na sklonku roku (30.12.) sa v kostole v Moravskom Sv. Jáne konal Vianočný koncert. Svoju tvorbu predstavil Chrámový zbor pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Z hľadiska histórie ide o pomerne mladý zbor, nakoľko svoju činnosť začal v roku 2010, kedy sa počas Vianoc predstavili verejnosti po prvý krát. Dirigentkou zboru je Eva Flamíková, ktorá v bazilike pôsobí aj ako organistka. Je poslucháčkou Hudobnej akadémie múzických umení v Prahe a laureátkou významných organových súťaží.

Počas koncertu návštevníci kostola mali možnosť vypočuť si chrámové skladby rôznych autorov, ako aj tradičné slovenské koledy. Koncert bol príjemným kultúrnym zážitkom spojený s posolstvom vianočného, ale aj posviatočného pokoja, lásky a mieru.

Ďalej: Fotogaléria (24 fotografií)

Jana Leskovská


.

BM: Festival Záhrad