Rok 2012 znamená pre mesto Malacky nejednu zmenu.Medzi tie pozitívne patrí aj digitalizácia kina Záhoran, ktoré sídli v Kultúrnom domečku v Malackách. Za týmto úspechom stojí tak mesto, ako aj úsile MCK, preto sa nám podarilo skontaktovať v týchto posviatočných dňoch riaditeľku MCK Janu Zetkovú, ktorá nám čo to k digitalizácii povedala a jej výhodách povedala.

Keď ste zvažovali digitalizáciu, vediac, že je nevyhnutná na prežitie, aké ste mali očakávania?
O možnosti v budúcnosti digitalizovať naše kino sme začali uvažovať už na prelome rokov 2008 – 2009, no bola to však skôr úvaha na hypotetickej úrovni – akási hudba ďalekej budúcnosti. Dal sa urobiť rozpočet a po zistení potrebnej sumy som si bola vedomá, že „toto sa nás“, nášho malého kina netýka…. a život išiel ďalej…
No, v roku 2010 sa začali objavovať informácie o nutnosti digitalizovať kiná. Z každej strany prichádzali poplašné správy , že v roku 2012 sa už nebudú žiadne filmy distribuovať na 35mm kópiách. Sami sme sa stretávali so skutočnosťou, že pri výbere filmov, sme sa čím ďalej tým častejšie stretávali s odpoveďou 35 nemáme, iba v 2D…3D…
Takže,stáli sme pred zásadným rozhodovaním – buď sa zoženú peniaze na digitalizáciu, alebo naše kino, ktoré sa v návštevnosti radí medzi najlepšie jednosálové kiná na Slovensku sa bude musieť zatvoriť. Túto možnosť som si nechcela pripustiť, o  nutnosti digitalizácie kina som informovala vedenie mesta, poslancov MsZ… Našťastie, i v tejto, nie veľmi dobrej finančnej situácii, sa digitalizácia kina stala jednou z priorít rozvoja Malaciek. Mesto Malacky sa snažilo využiť všetky možné zdroje a možnosti ako zabezpečiť financie a pri tom  nezaťažiť rozpočet mesta. Z dôvodu zachovania ďaľšej existencie kina sa hovorilo iba o 2D. Podávali sa projekty, písali žiadosti na všetky strany….
A, rozprávka o digitalizácii sa napokon stala realitou. V kútiku duše som dúfala, že prebehne aspoň digitalizácia 2D, avšak vďaka sponzorom, ktorým patrí naozaj naša neskutočná vďačnosť, máme aj „čerešničku na tortičke – možnosť premietať filmy aj v 3D technológii.

Na nedávnom festivale sa dokonca aj režisér Patrik Pašš vyjadril, že on sám bol za, aby kino v Malackách prešlo digitalizáciou a Audiovizuálny fond tak prispel nemalou sumou…
Áno, práve prvú radosť sme zažili, keď nám prvých 34 000 schválil audiovizuálny fond. Potom sa pripojil BSK so sumou 2000€, najväčšími sumami prispela firma Pozagas a.s 35 000€ a Nafta a.s sa rozhodla dofinancovať zvyšok sumou 38 875€. Práve vďaka sponzorom a podpore mesta a sa malacké kino Záhoran stalo 10. zdigitalizovaným jednosálovým kinom na Slovensku. Je mi iba ľúto, že ďaľšich 135 klasických kín a 21 letných kín zatiaľ takéto šťastie nemá…

Návštevnosť kina sa líši od kusa ku kusu, teda od titulu k titulu, rovnako rozdielne aj počas všedných dní či letných prázdnin. Aké budú vôbec podmienky, koľko návštevníkov musí prísť, aby sa film spustil?
Priebežne si robím prepočty, koľko divákov je potrebných na ako také vykrytie základných nákladov. Podľa tých výpočtov by sme nemohli hrať, ak nemáme predaných min. 20 vstupeniek. Keďže prevádzkovateľom kina je Mestské centrum kultúry, ktoré je príspevkovou organizáciou mesta, takže je z časti financované z mestského rozpočtu, máme internou smernicou stanovený min.počet divákov na 5. Ja si totiž vážim každého nášho návštevníka, a myslím, že ak by sme raz, dvakrát, poslali diváka domov, tretí krát by neprišiel. Totiž, v dnešnej dobe má kino veľmi veľa konkurencie…

Budú tak ohrozené klubové pondelky?
Filmový klub nesmie byť v žiadnom prípade ohrozený, už iba z môjho osobného hľadiska, je totiž mojou srdcovou záležitosťou….
Prvé, čo sme urobili v roku 2005, keď mesto Malacky odkúpilo kino, bolo, źe sme založili FK . Filmový klub prežil aj v dobe, keď sa budova kina v roku 2006 – 2007 rekonštruovala. Premietali sme z požičaného projektora v provizóriu Spoločenského domu a bolo fajn… Takže, nevidím dôvod, prečo by mal byť ohrozený teraz.
Z priestorových dôvodov premietacej kabíny musela byť síce odpojená jedna premietačka Meopto V. na 35mm kópie. Takže, premietať staršie filmy, ktoré nie sú zatiaľ z digitalizované, budeme musieť na jednom stroji. V prípade dlhších filmov budeme musieť zatiaľ počítať s kratučkou prestávku, ale verím, že naši klubisti sú chápaví ….Myslím, že v súčasnej dobe , keď pri pozeraní filmu v TV je film prerušený minimálne 5 reklamami, naša maličká 2 min.prestávočka, nikomu neublíži …a možno aj urobíme súťaž, ktorí z troch našich premietačov dokáže najrýchlejšie prehodiť filmové kotúče, aby prestávka bola čo najkratšia…možno padne rekord…
V súčasnej dobe má i ASFK v ponuke tiež množstvo kvalitných filmov aj na DVD, všetko je otázka dramaturgie a pochopenia divákov….

V čom teda nadobudne kino kozmopolitnejší ráz? Čo bude nové, aby sa v plnej miere využili možnosti a kvalita techniky?
Najväčším kladom je najmä možnosť ďalšej existencie kina.
Vďaka digitalizácii budeme môcť divákom ponúkať filmy v dňoch slovenských premiér, nedočkaví filmovchtiví Malačania už nebudú musieť odchádzať do bratislavských multiplexov, len preto, že film sa do Malaciek dostane až za 4 týždne..
Ďalej, určite zaujímavým bude i premietanie v 3D formáte.
Bombónikom by mohlo byť aj satelitné premietanie rôznych kultúrnych alebo športových podujatí ….
Zaujímavosťou pre našich potencionálnych sponzorov, by mohla byť aj reklama ich firmy premietnutá pred filmovými predstaveniami…

Čo sa týka zamestnancov, zmení sa ničo, alebo stačí len preškolenie?
Digitalizácia sa dotýka najmä premietačov. Tí už majú za sebou preškolenie. Verím, že to zvládnu….

Foto: Stanislav Osuský

Čím bude zabezpečená trebárs väčšia propagácia titulov a premiér, trebárs, návštevy tvorivého kolektívu, hercov…?
V súčasnej dobe reklamu našich podujatí zabezpečujeme mesačne distribuciou 1000 -1500 bulletinov s celkovým mesačným programom MCK – kino,knižnica ,múzeum, divadlo, koncerty, výstavy, prednášky, kvízy a pod/,
okrem toho, samostatne vydávame bulletin pre kino a FK, distribuujeme mesačne min.300 plagátov našich podujatí, 100 plagátov s mesačným programom kina a FK, 100plagátov s mesačným programom ostatných kultúrných podujatí.Okrem toho, vyrábame plagáty na každé konkrétne predstavenie, máme plagáty od filmových spoločností. Náš program rozposielame mailovou poštou na cca 500adries, propagáciu nám pomáhajú zabezpečovať aj mestské média, printove média Malacko,Záhorák,Záhorie,My Záhorie,internetové portály Lpm, Malacké pohľady,Záhorie…a mnohé iné Všetkým patrí naša vďaka…
I napriek tejto skutočnosti sa stretávam s názormi, źe propagácia je malá, môj názor je však taký, źe keď človek chce, nájde si a ten, čo nemá záujem, je všeobecne nevšímavý….Na všetky filmy, programy robíme rovnakú reklamu, niečo je vypredané do 3 dní od spustenia predpredaja a niečo nie…
Niektorý film hráme aj 10 krát a je vypredaný a na niektorý nepríde ani tých 5 ľudí… všetko záleží od ľudí a určite i  my máme pri propagácii rezervy…

Jana Jurkovičová-Horváthová


.
Toto je čítané

Vodovodné potrubia sú za hranicou životnosti

Počas leta sa zvyšuje spotreba vody v záhradách ale aj na verejných…

20 rokov