Mesto Malacky a MCK Malacky majú počas predvianočného obdobia a sviatku Troch kráľov veľmi pekný zvyk. Pre Malačanov pravidelne pripravujú kultúrne podujatia, koncerty a nezabúdajú pritom ani na deti.

 Foto: Malacky.sk

Hoci Františkánsky kostol vo svojich radoch už kultúru tak často nevíta, umenie spojené s vierou v Boha mu stále nie je cudzie. Na Troch kráľov sa teda nenechal zahambiť, pretože tam zavítalo gospelové zoskupenie The hope gospel singers and band a naplnil sa do posledného miesta. Piesne sa teda niesli priamo z chrámu modlitieb nielen do uší prítomných, ale aj k Bohu. Speváci priniesli so sebou nádej a vieru, a to nielen vo vyššiu moc, ale aj v seba a vo svoj vlastný život na zemi.

Prihovorili sa divákom nielen krásnym spevom, ale aj úprimným slovom, ku ktorému sa pridal aj primátor Malaciek Jozef Ondrejka a riaditeľka MCK Jana Zetková. A, ak som spomínala deti, ani tie nezostali chladné pri ich temperamentných černošských spirituáloch… Tancovali, spievali, robili kotrmelce, vískali… Hoci by sa mohlo zdať, že tým vyrušovali, opak je pravdou, pretože speváci si ich úprimné reakcie neraz zapojili do svojho prejavu o viere v život a ich úsmevy pri pohľade na veselé detváky boli neklamné. Gospelové zoskupenie sa svojím prejavom prihovorilo tak mladým, ako aj postarším prítomným, dokonca sa v nejednom oku zaleskla slza…

Traja králi teda zavítali do otvorených sŕdc Malačanov a prostredníctvom úprimných slov umeleckej vedúcej a dirigentky Ivety Viskupičovej a jej zverencov sa ich odkaz niesol naďaleko od Františkánskeho kostola. Prítomní odmenili umelcov jednoznačným standing ovation, a tak boli odmenení nielen ľudia, ktorí potom museli ísť vo fujavici domov, ale aj gospelové teleso The hope gospel singers and band.

Jana Jurkovičová-Horváthová


.

BM: Ustekana sobota