Možno ste už postrehli, že od 9. januára 2012 do 9. marca 2012 bude plaváreň odstavená. Dôvodom bude jej rekonštrukcia, oprava a údržba.

Čo konkrétne sa bude pri tejto odstávke vynovovať, sme sa spýtali riaditeľa Rekreačných služieb Senica, Ľubomíra Štvrteckého. „V zmysle zákona sa dvakrát do roka vykonáva mesačná odstávka plavárne. Vtedy sa robia drobné úpravy ako škárovanie obkladov a pod. Tento krát sa odstávka predĺži na dva mesiace, z dôvodu opravy stropu, podhľadov a sanácie, keďže časti zo stropu už padali do bazéna, a to bolo rizikové štádium. Rekonštrukcia prebehne vo vlastnej réžii.“

Sauna a solárium sú počas odstávky v prevádzke podľa doterajších otváracích hodín.

Na oficiálne otvorenie vynovenej plavárne si teda počkáme do 10. apríla 2012.

Dominika Piovarčiová


.

Osobnosti kraja BSK