Predseda BSK, Pavol Frešo dnes netradične v operačnom oblečení prestrihol chirurgickými nožnicami nový vstup do zrekonštruovaných priestorov operačných sál v Nemocnici v Malackách.

Nová magnetická rezonancia, medicínska technika, zrekonštruované operačné sály, vymenená elektroinštalácia či nasadenie špecifickej vzduchotechniky – to všetko posúva oddnes kvalitu a komfort prostredia a služieb zdravotnej starostlivosti nielen pre pacientov malackej nemocnice na európsku úroveň. Ukončenie prvej fázy modernizácie priestorov nemocnice v Malackách prináša do regiónu Záhoria kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť v podobe otvorenia nového pracoviska s názvom Centrum diagnostiky a jednodňovej chirurgie. Otvorenie tohto Centra je výsledkom dlhodobej spolupráce a spoločnej investície Bratislavského samosprávneho kraja so spoločnosťou Nemocničná, a.s. v hodnote 2,25 mil. EUR.

Centrum diagnostiky a jednodňovej chirurgie dnes otvoril predseda Bratislavského samosprávneho kraja, p. Pavol Frešo spolu s riaditeľom Nemocničná, a.s., Ing. Petrom Kalenčíkom. Slávnostný akt otvorenia sa nezaobišiel bez lekárskeho oblečenia a nástrojov, bežne používaných v nemocničnom prostredí operačných sál.
„Snažili sme sa spoločnými silami dať dokopy finančné prostriedky, ktoré umožnia kvalitnejšiu lekársku starostlivosť nielen pre ľudí malackého okresu, ale aj ľudí od Senice, Skalice, či z okrajových častí Bratislavy. Je to jeden veľmi dobrý príklad, ako si myslím, že by malo fungovať zdravotníctvo. Som pevne presvedčený, že pokiaľ aj toto bude jeden z kvalitných prípadov, ako robiť nemocničnú starostlivosť v spolupráci medzi štátom, resp. župou a súkromným subjektov, tak radi budeme referenciou,“ povedal dnes na otvorení Centra Ing. Pavol Frešo, predseda BSK.

Spolu so zástupcami firiem z okolitého regiónu, ako aj so zástupcami zdravotných poisťovní, diskutovali o možnostiach, ktoré nové Centrum pre zlepšenie kvality diagnostiky a jednodňovej zdravotnej starostlivosti prináša.

Centrum diagnostiky a jednodňovej chirurgie umožní pacientom prístup k modernej diagnostike s využitím špičkovej modernej magnetickej rezonancie. Nákup tohto kvalitného zariadenia poskytuje lekárovi vyššiu kvalitu zobrazenia a urýchli čas potrebný na vyšetrenie pre pacienta. Technológia zariadenia dáva možnosť pri jednej návšteve pacienta zrealizovať vyšetrenie viacerých oblastí.

Významnou súčasťou nového Centra diagnostiky a jednodňovej chirurgie je zrekonštruovaný komplex moderných operačných sál, ktorý otvára ďalší potenciál ich využitia. Nové operačné sály sú uzavreté, bez okien, čo je výhodou v prípade využívania laparoskopických techník pri operáciách. Spĺňajú vyššie nároky na hygienu prostredia a manažment pacienta, ktoré definuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva zo septembra 2008.

„Naším cieľom je vždy prinášať pre pacientov nové formy zabezpečenia nadštandardnej zdravotnej starostlivosti. Centrum, ktoré sme otvorili chceme smerovať k celosvetovému trendu, a to k modernej diagnostike jednodňovej chirurgii. Tieto aspekty prinášajú komfort pre pacienta, kedy pri riešení svojho zdravotného problému dostáva pod jednou strechou komplexnú zdravotnú starostlivosť,“ vysvetľuje Ing. Peter Kalenčík, riaditeľ Nemocnice v Malackách, v rámci ktorej nové pracovisko vzniklo. Pacienti budú mať možnosť zvoliť si presný termín a čas operácie, vybrať si operatéra, ktorému

Zuzana Kovaľová


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota