V obci Závod v bezprostrednej blízkosti Národnej prírodnej rezervácie Abrod so 4 stupňom ochrany sa nachádza malebný rybník Hliničky.

Rezervácia Abrod je chránená z dôvodu výskytu vzácnych druhov rastlín a je to tiež významná ornitologická lokalita. Z druhej časti rybníka sa na veľkých plochách pestuje rolovaný trávnik. V blízkosti sa tiež nachádza chránený areál Jazerinky, ktorý je chránenou lokalitou s výskytom vzácnych druhov vodných živočíchov.

Celkovo je to veľmi pekná oblasť, do ktorej chodím veľmi rád a často na prechádzky s deťmi. Paradoxne ku kráse prostredia a jeho ochrane je však každoročné a opakované hromadenie odpadu v celom okolí rybníka Hliničky. Zarážajúce je, že odpad po sebe nechávajú hlavne rybári (ale tiež i zabávajúca sa mládež). Pritom starostlivosť o životné prostredie a jeho zveľaďovanie je jednou z úloh rybárskeho zväzu.

Počas celého roka som krútiac hlavou sledoval neustále narastanie množstva odpadu v okolí rybníka a stále som čakal, kedy konečne po sebe rybári poupratujú. Nedočkal som sa. Keď som nakoniec videl, že odpadky končia nielen v okolí rybníka, ale i v samotnom rybníku, bolo mi jasné, že pokiaľ tento odpad neupracem, zrejme tam zostane.

Okolie rybníka Hliničky som čistil dňa 7.1.2012 a na pomoc som si zobral tri moje najmenšie deti, šesťročného Tomáša a trojročné dvojičky Janku a Mareka. Naše čistenie však nespočívalo v tradičnom naložení odpadu a jeho prevoze na najbližšie smetisko. V tom totiž nevidím žiadny význam. Ale celý odpad sme vyseparovali, ako to len bolo možné. Deti som si zobral na pomoc hlavne z dôvodu ukázať im príklad. A takto ich naučiť starať sa o naše spoločné životné prostredie. Dnes už nestačí poupratovať len po sebe. Žiaľ musíme upratovať i po iných, takto im ukázať príklad a následne od nich poriadok i vyžadovať.

A ako to nakoniec dopadlo? Čistili a separovali sme celé doobedie. Celkovo sme v okolí rybníka Hliničky vyčistili a vyseparovali 4 plné vrecia plastu (vrátane PET fliaš), 2 plné vrecia plechoviek od piva, 2 prepravky sklenených fliaš a 1 vrece komunálneho odpadu. Všetko spolu znamenalo plný prívesný vozík. Komunálny odpad skončil v mojej smetnej nádobe a zvyšok v zberných surovinách.

Zostáva nám na záver len dúfať, že keď o pár mesiacov začne rybárska sezóna, všimnú si rybári tento náš príklad a budú sa podľa neho i správať.

Richard Hollý


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota