Obecný úrad, MS SČK, Sociálna, zdravotná a bytová komisia pri OZ Veľké Leváre, v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Bratislava, organizovala 16. 01. 2011 odber krvi v obci Veľké Leváre.

Odberu sa zúčastnilo 50 bezpríspevkových darcov krvi z radov občanov obce Veľké Leváre, Malé Leváre, Závod, Moravský Svätý Ján , Kostolište a Bratislava.

Za tento vysoko humánny čin im patrí veľké poďakovanie. Na akcii sa sponzorsky podieľala Obec Veľké Leváre.

 Ľ. Kunáková


.
Toto je čítané

Muž v Holíči mieril na autá dlhou airsoftovou zbraňou

Na hlavnom ťahu medzi mestom Holíč a hraničným priechodom s Českou republikou…

BM: Ustekana sobota