Výstava Archeologického múzea SNM v Bratislave prostredníctvom mnohých zaujímavých archeologických nálezov a dobových vyobrazení podáva obraz o vývoji prostriedkov používaných pri príprave jedál v období stredoveku na našom území.

Môžeme sledovať vývoj od prípravy jedla na otvorenom ohnisku až po vznik čiernej kuchyne, hlinené i kovové nádoby, ražne, lyžice a cedidlá, naberačky a nože, pekáče a podnosy, trojnožky a poháre, jednoducho všetko možné, čo v stredoveku k príprave a požívaniu jedla používali. Pri pozornej prehliadke výstavy sa dozviete aj o tom, aké jedlá a nápoje naši predkovia pripravovali.

Stredoveká kuchyňa v archeologických nálezoch
Výstava zo zbierok Archeologického múzea SNM v Bratislave

Záhorské múzeum v Skalici
Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
3.február – 2. marec 2012, vernisáž 3. februára 2012 o 16.00 hod.

www.zahorskemuzeum.sk


.

Je ok, ak nie si ok BSK