Bolo by dobrým zvykom, keby sa obyvatelia mohli aj na Slovensku vyjadriť k veciam, ktoré sa ich bytostne dotýkajú a neraz trápia. Mesto Malacky rieši závažnú otázku, ktorá sa týka presťahovania Rómov z Družstevnej tak, aby sa nenarušila harmónia žiadnej zo zúčastnených strán.

Foto: malackyjuh.sk

V súlade so zákonom a právom na vyslovenie mienky občanov vymysleli a vydali dotazník na vyplnenie, z dôvodu záujmu o verejnú mienku. „Verejnú mienku zoberie do úvahy tím menovaný v súlade s uznesením MsZ č. 178/2011, ktorý vypracúva riešenia problému. Je v záujme mesta, aby s vybraným riešením súhlasil čo najväčší počet občanov mesta.“, povedala hovorkyňa mesta Michaela Janotová.
Dotazník je k dispozícii v aktuálnom čísle Malackého hlasu, v elektronickej podobe na webstránke mesta a v papierovej forme na niekoľkých miestach mesta. Možno ho odovzdať v elektronickej forme e-mailom alebo v papierovej forme do urien na zberných miestach.

Zaujímalo nás, do akej miery bude verejná mienka akceptovaná…:“Výsledky prieskumu budú predstavené na MZ, ako s nimi poslanci naložia, to je otázka na nich.“, dodáva hovorkyňa. Čiže, je na samotných poslancoch, do akej miery vezmú do úvahy rozhodnutie občanov, teda, aspoň ich väčšiny. A, čo k tomu mesto viedlo?“ Toto rozhodnutie vzniklo s cieľom vyriešiť problém k spokojnosti občanov. Mestu záleží na tom, aby problém vyriešilo k spokojnosti čo najväčšieho počtu občanov mesta.“, povedala Michaela Janotová. Je teda na každom z obyvateľov Malaciek, či vyplní dotazník, ktorý je k dispozícii do konca januára.

Jana Jurkovičová


.

BM: Festival Záhrad