V stredu (25.1.) sa uskutoční voľba v jedálni Základnej školy Sekule voľba do rady školy.
Nakoľko sa končí štvorročné funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole Sekule, Obec Sekule, ako zriaďovateľ Základnej školy Sekule a riaditeľstvo Základnej školy Sekule oznamuje, že v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich založení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, uskutoční sa dňa 25. januára 2012, t.j. v stredu, v čase od 15,00 do 18,00 hod. v jedálni Základnej školy Sekule voľba do rady školy, kde budú z kandidátov vybraných na triednych aktívoch volení štyria zástupcovia z radov rodičov.

Aby boli voľby platné, musí voliť nadpolovičná väčšina rodičov, preto všetkých prosíme, aby sa volieb zúčastnili v čo najväčšom počte, aby sme ich pre nízku účasť nemuseli opakovať. Je postačujúce, keď sa za žiaka zúčastní jeden zákonný zástupca.

skola-sekule.edupage.org


.
Toto je čítané

Futbal: Rybčan Henrich Ravas sa vracia z USA do Poľska, bude chytať za Cracoviu Krakov

Slovenský reprezentačný brankár Henrich Ravas, rodák z Rybiek, bude v nadchádzajúcej sezóne opäť…

20 rokov