Dobrou správou týchto dní je, že nadácia Ekopolis v rámci 6. ročníka svojho otvoreného grantového programu podporila projekt Revitalizácia lokality Tri duby a posunula ho spolu s ďalšími siedmimi projektmi Bratislavského kraja do druhého kola. Predkladateľom je občianske združenie Dúhovka v spolupráci s Mestom Malacky po vydaní súhlasného stanoviska zo strany majiteľa pozemkov, ktorým sú Vojenské lesy a majetky, š. p..

Lokalita Tri Duby sa už v minulosti využívala na oddychové aktivity a kedysi sa tu konali i nezabudnuteľné poľovnícke juniálesy. Aj pre dnešných Malačanov by toto miesto mohlo predstavovať relatívne ľahko dostupnú lokalitu, vhodnú na posedenie a piknik pri vode, dotvorenú o scenériu okolitej prírody a mágiu starých dubov. Podľa projektu svojou polohou je toto miesto predurčené na zastávku cyklotrasy a umiestnenie tabule budúceho náučného chodníka.

Tri Duby sú v súčasnosti jediná verejnosti prístupná lokalita vhodná na rekreáciu. Ostatné lesy v okolí sú vo Vojenskom obvode Záhorie a vstup je možný len na povolenie. Projekt v celkovej hodnote 7 200 € sa má zrealizovať od marca do augusta a mesto sa má podieľať formou vykonania prác (napr. kosenie krovinorezmi, odvoz odpadu, orezávka stromov) vo výške 1700 €.

Tatiana Búbelová, www.malacky.sk


.
Toto je čítané

V lesoch Senického okresu platí zákaz zakladania ohňa či fajčenia

V lesoch Senického okresu a v ich ochrannom pásme platí od piatkového…

20 rokov