Na hraniciach medzi Slovenskom a Rakúskom sa postaví nový “zelený most” pre voľný pohyb zvierat. Ten by mal stáť na diaľnici D2 pri Moravskom Svätom Jáne.

Na výstavbe koridoru sa dohodla slovenská aj rakúska strana. Pri tejto príležitosti v Hoteli Bôrik Bratislava v pondelok (30.1.) podpísali zástupcovia vlád, samospráv a diaľničných spoločností oboch krajín Memorandum o spolupráci pri ochrane životného prostredia v alpsko-karpatskom koridore.

Pôjde o rámový železobetónový most s podperou v strednom deliacom páse diaľnice. Dĺžka premostenia je 37,5 m a šírka 86,2 m.

Lokalita pri Moravskom Svätom Jáne bola vybraná zo štúdie uskutočniteľnosti (Ekodukt Záhorie). Doporučené boli lokalita pri Moravskom Svätom Jáne, Závode a Plaveckom Štvrtku. Lokalita Závod bola vylúčená, nakoľko hrozí možnosť budúceho oplotenia vojenského výcvikového priestoru. Nad obcou Lozorno (lokalita pri Plaveckom Štvrtku) sa nachádzajú priemyselné parky.

Navrhovaný ekodukt (zelený most) bude mať pozitívny vplyv na prepojenosť európskeho migračného koridoru Alpy – Karpaty. Očakáva sa prepojenie slovenských populácií cieľových skupín živočíchov na rakúske.

Zver zapríčiní ročne až 41 dopravných nehôd
Za sledované obdobie rokov 2002-2006 došlo v na Záhorí spolu k 205 dopravným nehodám na diaľnici D2. Z toho nehodu zapríčinilo 7 bažantov, 79 sŕn, 31 psov, 8 líšok, 74 diviakov, 3 zajacov, 2 jelene a 1 mačka. Najhoršou lokalitou je úsek medzi Moravským Svätým Jánom a Závodmi, kde prišlo v sledovanom období až k 32 dopravným nehodám.


.

BM: Ustekana sobota