Známa poetka Zdenka Laciková 27. januára 2012 prijala pozvanie od CVČ Senica na Literárno-hudobný večer v DAV-e.

Tento pokojný večer sa niesol v znamení pohody, vône čaju a živej hudby od dvoch mladých hudobníkov Matúša Klenu a Marcela Chropúvku, ktorí hrali na gitarách a spievali slovenské a české populárne piesne.

Zdenka Laciková ako sama tvrdí, poéziu začala intenzívnejšie vnímať na Strednej knihovníckej škole a tvoriť skúšala od narodenia jej syna, kedy mala 23 rokov. Prvý raz publikovala svoju tvorbu v časopise Kamarát v roku 1983. Poetka je členkou Spolku slovenských spisovateľov a členkou Klubu autorov a priateľov literatúry v Holíči. Získala Cenu Ministerstva školstva SR, Cenu Mikuláša Kováča, v ČR Cenu Jana Masaryka. Dnes žije na Záhorí v obci Kopčany.

Na otázku prečo inklinuje k poézii, odpovedala: „Myslím si, že na svete je poézie málo a možno je ľuďom aj bližšia.“ Pri tvorbe túto skúsenú poetku inšpirujú veci okolo nej, každodenné, ale i také, s ktorými sa stretne prostredníctvom médií.

Jej knižný debut Vinopády vydala v roku 2000 a do roku 2011 jej vyšlo spolu 12 diel, čo je skutočne úspešný počet. Prezradila nám čomu za to vďačí: „Mám sponzorov, ktorí ma podporujú.“

Môžu sa čitatelia tešiť na ďalšiu knihu?
„V tomto čase pripravujem básnickú zbierku pre malé deti, nakoľko pracujem ako učiteľka v materskej škôlke a volá sa Šla dážďovka na ryby,“ prezradila skúsená poetka.

Dominika Piovarčiová


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota