Valentínska kvapka krvi je tu opäť! Valentín je nielen čas zamilovaných, ale aj všetkých darcov krvi, ktorí sa rozhodnú darovať túto vzácnu tekutinu.

Valentínska kvapka krvi spája už 17 rokov všetkých ľudí, ktorí nemyslia len na seba a chcú nezištne pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

14. februára MAX Skalica 9.00-12.00 hod.
15. februára Dom Humanity SČK Senica 7.30- 11.00 hod.
13. februára HTO, Koreszkova, Skalica 7.00-11.00 hod.
20. februára HTO, Koreszkova, Skalica 7.00-11.00 hod.
23. februára Kultúrny dom, Kuchyňa 8.00-11.00 hod.
27. februára HTO, Koreszkova, Skalica 7.00-11.00 hod.
5. marca HTO, Koreszkova, Skalica 7.00-11.00 hod.

Kontaktná osoba pre Senicu a Skalicu Veronika Kopúnková (0903 558 914).
Kontaktná osoba pre Kuchyňu Mária Halásová (0903 558 90).

Tvárami tohtoročnej kampane sú herci Kristína Svarinská a Juraj Ďuriš. Obaja herci sú darcami krvi, preto sme sa opýtali, čo ich viedlo k podpore kampane.
„Podporiť túto akciu som sa rozhodla z veľmi jednoduchého dôvodu. Uvedomujem si, že život je jedna veľká náhoda a človek nikdy nevie, kedy bude sám potrebovať pomoc. Preto si myslím, že darovanie krvi je prvý a zároveň veľký krok ako byť nápomocný. I keď doba ukazuje inak, snažím sa nebrať ohľad iba na seba, ale vnímať svet naokolo. Som vďačná, že som sa mohla stať súčasťou tohto projektu.“, povedala Kristína Svarinská.
„Zatiaľ sa podobná tekutina s takými vlastnosťami vyrobiť nedá. Dokonca ani kúpiť. A tak mi bolo vzácne darovať niečo cenné, čo môže zachrániť ľudský život“, spomenul Juraj Ďuriš.
Motivovaní heslom Zachráň Romantiku. Daruj krv stvárňujú symbolicky darcu krvi a jeho odhodlanie darovať niečo zo seba pre záchranu iných.

Kampaň podporila opäť aj Divadelná fakulta VŠMU prípravou vizuálu a Filmová a televízna fakulta VŠMU prípravou spotu.

[youtube iXMT8FrEGuU]

Všetci tí, ktorí sa zapoja do kampane a darujú krv dostanú malý darček s motívom kampane.
Pridaj sa k svojej krvnej skupine cez www.mojakrvnaskupina.sk a nájdi si priateľov, s ktorými pôjdeš darovať krv spoločne. Vďaka tejto stránke môžeš zachrániť životy ľuďom, ktorí budú potrebovať práve tvoju krvnú skupinu.


.

Osobnosti kraja BSK