Festival Jeden svet je už síce za nami, no zdigitalizované kino ponúka pondelok čo pondelok klubové filmy a iné dni v týždni „hitovky“, ktoré večer čo večer lákajú do kina stále viac divákov.

Na našej stránke sme vám priniesli informácie o digitalizácii kina a dnes vás pozývame na malé nahliadnutie do „Jedného sveta“… Organizátorom bolo MCK v Malackách a o filmy sa postarala Denisa Bogdalíková.

Festival Jeden svet má na Slovensku už niekoľkoročnú tradíciu.Ty si ju preniesla aj do Malaciek, kde vznikol impulz?
Mestské centrum kultúry sa snaží prinášať nové projekty aj festivaly. Riaditeľka MCK Janka Zetková mi dala možnosť osloviť festivaly, ktoré máme na Slovensku a pripraviť ich aj v Malackách. V roku 2011 sme po prvýkrát priniesli festival Expedičná kamera a Ekotopfilm, okrem nášho filmového festivalu Fest Film Fest…

 Aký bol výber filmov práve na spomínaný Jeden svet a čo rozhodovalo?
Jeden svet ponúka destiatky filmov. My sme mali len obmedzenú plochu, preto sme vybrali slovenské veľmi aktuálne témy – voľby a krčmy. Následne sme vybrali filmy, ktoré prinášajú témy globálne – o právach homosexuálov, o otrockej práci detí. A jednu kategóriu tvorili filmy aj pre žiakov, ktoré boli o deťoch ci detských snoch.

Festival prilákal aj klubových návštevníkov…
Verím, že výber kvalitných filmov, ktoré ponúka festival Jeden svet, pritiahol divákov. Mnohí navštevujú Filmový klub v Malackách pravidelne každý týždeň. Práve malá filmová komunita, ktorá v Malackách vznikla, nám robí radosť.

Ozvláštňuješ filmové predstavenia svojim predhovorom, bolo tomu tak aj na tomto festivale?
Neviem, či je to ozvláštnenie, je to skôr úvod, vytvorenie kontextu. Pri každom filme sa snažím divákovi predstaviť film z takého pohľadu, ktorý upriami pozornosť na unikátne časti, kontexty či postupy.

Považuješ tohtoročný festival za úspešný?
Jednoznačne úspešný, lebo  mal spolu so žiakmi, pre ktorých sme robili tiež projekcie aj s diskusiou na tému, cca 170 divákov, čo je na prvý ročník celkom dobré. Sme radi, že diváci prišli a videli zaujímavé ceny.

Jana Jurkovičová-Horváthová


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota