Podľa výsledkov prieskumu, ktorý začiatkom roka 2012 medzi občanmi zrealizovalo občianske združenie Záhorí.sk, sú zamestnanosť a finančná neistota hlavnými problémami obyvateľov najzápadnejšieho slovenského regiónu.

Kritickí sú Záhoráci predovšetkým ku hospodáreniu štátu v oblasti podpory rodín a prideľovania sociálnych dávok dlhodobo nezamestnaným.

Až 60% respondentov ankety, ktorej sa medzi 4. a 29. januárom zúčastnilo 270 ľudí všetkých vekových kategórii z celého Záhoria, je členom minimálne štvorčlennej domácnosti. Viac ako tri štvrtiny (79%) pritom uviedli, že rodinný rozpočet si musia každý mesiac vopred presne zadeliť, aby „finančne vyšli“.

[youtube GqZTNrW-AFw]

Do nadchádzajúceho roka sú Záhoráci naladení skôr pesimisticky, až tri štvrtiny z nich očakáva ďalšiu vlnu ekonomicko-hospodárskej krízy. 51% účastníkov prieskumu napriek tomu verí, že počet pracovných miest sa v ich regióne udrží na rovnakej úrovni. Zvyšná polovica však jednoznačne očakáva skôr ich úbytok (39%), než nárast (10%).

Práve (ne-)zamestnanosť označili Záhoráci za najzávažnejší problém svojho regiónu (37%). Nasledovaná je zdravotníctvom (26%) a problematikou menšín (21%). Viac ako 9 z 10 respondentov (91%) sa pritom prikláňa k názoru, že štát by mal v nasledujúcich rokoch podporovať firmy v tvorbe nových pracovných príležitostí. Naopak, o tom, že vyššie vzdelanie v súčasnosti uľahčuje hľadanie práce, Záhoráci jednoznačne presvedčení nie sú (51% „áno“, 48% „nie“).

„Výsledky prieskumu ukázali, ako citlivo ľudia vnímajú vážne problémy nášho regiónu,“ hovorí predseda občianskeho združenia Záhorí.sk Milan Roman, ktorého podľa vlastných slov zhoršujúce sa pomery na Záhorí motivovali aj ku kandidatúre v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. „Rád by som pomohol zmeniť situáciu Záhoria a Záhorákov k lepšiemu a práve v pozícii poslanca Národnej rady by som mal možnosť i silu vplývať na problémy, ktoré nás trápia.“

Pri otázke, ktorým oblastiam by sa mal štát po marcových voľbách venovať najviac, považovalo 74% opýtaných Záhorákov za najvyššiu prioritu pre celé Slovensko zdravotníctvo, tesne nasledované práve zamestnanosťou (68%) a školstvom (62%). Nespokojní sú obyvatelia Záhoria s podporou, ktorú štát preukazuje rodinám. Až 94% opýtaných nesúhlasí s tvrdením, že ich „dostatočne ochraňuje“, resp. „finančne motivuje“.

Neľahká situácia vo vlastných domácnostiach sa odrazila aj na prístupe Záhorákov k problematike sociálnych dávok pre dlhodobo nezamestnaných. 91% opýtaných by si želalo znížiť podporu tým dlhodobo nezamestnaným osobám, ktoré systém dávok zneužívajú. Rovnako takmer jednohlasne (94%) sa Záhoráci vyjadrili za to, aby štát tieto osoby motivoval zamestnať sa a nepodporoval ich sociálnymi dávkami, vďaka ktorým sa im viac oplatí zostať doma.

Zaujímavosťou je, že opísané problémy a skôr negatívne zafarbené vyhliadky do budúcnosti obyvatelia Záhoria podľa všetkého nespájajú s dôsledkami členstva Slovenska v Európskej únii. S 81%-tnou podporou EÚ tak aj naďalej ostávajú eurooptimistami.

Predseda OZ Záhorí.sk Milan Roman dodáva: „V týchto neľahkých časoch nemôžeme iba čakať na riešenie ‚zhora‘, alebo kým Záhorie získa aktívneho zástupcu medzi poslancami. K problémom regiónu chceme pristupovať aktívne. Naše občianske združenie preto už teraz vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie pre rôzne rozvojové projekty, do ktorej sa môžu zapojiť žiadatelia so sídlom v okresoch Skalica, Senica, Malacky a Myjava. Využijeme tak finančné zdroje získané cez 2% z daní či od rôznych darcov a dáme obciam, neziskovým organizáciám, združeniam aj iným právnickým osobám možnosť uchádzať sa o podporu do výšky 2000 Eur so svojimi projektmi, ktoré Záhorákom pomôžu k lepšej budúcnosti.“


.

Lakovanie a Pieskovanie