Začiatok roka je vždy spojený s povinnosťami daňového charakteru. V tomto období máme všetci opäť možnosť venovať svoje 2% z dane organizácii, ktorej chod nám nie je ľahostajný, chceme jej pomôcť pri fungovaní a zabezpečovaní aktivít, ktoré sú ich cieľom, a na ktoré sú zamerané.

Ponúkame vám prehľad organizácií v našej obci, ale aj blízkom okolí, ktoré sú oprávnené prijímať 2% z dane.

Moravský Svätý Ján

Poľovnícke združenie

Adresa: č. 821, 90871 Moravský Svätý Ján

IČO: 00178144/ 077

Právna forma: Občianske združenie

 

Športový klub JÁŇAN Moravský Svätý Ján

Adresa: Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján

IČO: 42154596

Právna forma: Občianske združenie

 

Tenisový klub TC Moravský Svätý Ján

Adresa: Moravský Svätý Ján, 90871 Moravský Svätý Ján

IČO: 36086061

Právna forma: Občianske združenie

 

Združenie – Šťastné deti pri Materskej škole Moravský Sv. Ján

Adresa: Moravský Svätý Ján 339, 90871 Moravský Svätý Ján

IČO: 42153824

Právna forma: Občianske združenie

 

Občianske združenie 90871.sk

Adresa: Na drahách 619, 908 7 Moravský Sv. Ján

IČO: 42163218

Právna forma: Občianske združenie

 

Sekule

Rozprávkový dom pri Materskej škole Sekule

Adresa: Sekule 119, 90880 Sekule

IČO: 42154553

Právna forma: Občianske združenie

 

Telovýchovná jednota FC HOTELING Sekule

Adresa: č. 489, 90880 Sekule

IČO: 36079073

Právna forma: Občianske združenie

 

Združenie rodičov pri ZŠ Sekule – Moravský Sv. Ján

Adresa: ZŠ, Sekule 119, 90880 Sekule

IČO: 37985141

Právna forma: Občianske združenie

 

Kúty

Nezábudka Kúty, n.o

Adresa: Dr. Š. Heska 921/14, 90801 Kúty

IČO: 37986708

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

 

Občianske združenie Rada školy Kúty

Adresa: Školská 694, 90801 Kúty

IČO: 42156653

Právna forma: Občianske združenie

 

PROPRIA KÚTY

Adresa: ulica neuvedená, 90801 Kúty

IČO: 35607718

Právna forma: Občianske združenie

 

Šachový klub Kúty – Gbely

Adresa: Športová 358, 90801 Kúty

IČO: 42164621

Právna forma: Občianske združenie

 

Šachový klub Kúty – Gbely

Adresa: Športová 358, 90801 Kúty

IČO: 42164621

Právna forma: Občianske združenie

 

Združenie rodičovskej rady pri Materskej škole v Kútoch

Adresa: Dr. Štefana Heska 921, 90801 Kúty

IČO: 42160448

Právna forma: Občianske združenie

 

Borský Sv. Jur

Dobrovoľný hasičský zbor Borský Svätý Jur

Adresa: Borský Svätý Jur, 90879 Borský Svätý Jur

IČO: 00177474/ 1006

Právna forma: Občianske združenie

 

Futbalový klub Borský Svätý Jur

Adresa: Borský Svätý Jur, 90879 Borský Svätý Jur

IČO: 45013713

Právna forma: Občianske združenie

 

Závod

Rodičovské združenie pri Materskej škole v Závode

Adresa: Sokolská 81, 90872 Závod

IČO: 17319617/ 509

Právna forma: Občianske združenie

 

Rodičovské združenie pri Základnej škole Závod

Adresa: Sokolská 81, 90872 Závod

IČO: 17319617/ 273

Právna forma: Občianske združenie

 

Turistický oddiel mládeže v Závode

Adresa: Závod 243, 90872 Závod

IČO: 31792723

Právna forma: Občianske združenie

 

Ponúkame vám teda postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Do 15.02.2012 bol termín na požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2012. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2012 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2012 a postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie nájdete tu  http://www.rozhodni.sk/index.php?postup_krokov_na_poukazanie_2%_z_dane/sl/54


.

BM: Ustekana sobota