Ako najlepšie osláviť fašiangové obdobie ako poriadnym karnevalom. V ZŠ Malé Leváre sa fašiangový karneval konal v nedeľu 19. februára 2012.

Všetky deti boli krásne masky, nechýbala dobrá hudba, vyhodnotenie najkrajších masiek, ba ani bohatá tombola.

Na obrázku pochovávanie basy

V závere karnevalu sa deti predstavili rodičov, starým rodičom a všetkým prítomným hudobno-tanečným pásmom “Pochovávanie basy”, ktorý s deťmi nacvičila pani vychovávateľka Jozefína Mrázová.
ZŠ ďakuje aj touto cesto všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tomboly vecnými cenami.

Anna Šeniglová


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024