Všetkých pozývame na prezentáciu výsledkov archeologického výskumu v Senici-Sotina, pri Kauflande.

Táto zaujímavá prezentácia bude prebiehať vo štvrtok 23. februára 2012 o 17.00 hodine v tanečnej sále Domu Kultúry v Senici. Výskum a históriu nám priblíži archeológ Mgr. Martin Bača, pracovník Katedry archeológie FF UK Bratislava.

Dominika Piovarčiová


.
Toto je čítané

Trnavská župa stavia športovú halu v Senici, ktorá bude využívať slnečnú energiu

Trnavský samosprávny kraj aj naďalej pokračuje v skvalitňovaní a rozvoji športovej infraštruktúry…

HAŠŠO 6/2024