Obecný úrad bude realizovať výstavbu detského ihriska v areáli za Kultúrnym domom. Vrámci schváleného rozpočtu na hracie prvky (10 000 Eur) navrhujeme zostavu nižšie ilustrovaných hracích prvkov. Ihrisko plánujeme realizovať z agátového dreva.

Všetky hracie prvky musia byť certifikované v zmysle nariadenia vlády 349 / 2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia.

Obc Kúty uvíta, ak sa občania obce vyjadria k návrhu detského ihriska a prípadne zašlú svoje nápady či pripomienky na adresu obec@kuty.sk.

Zdroj: kuty.sk


.

Osobnosti kraja BSK