Dňa 22.2.2012 poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Malacky obvinil 33-ročného muža z prečinov krádeže, poškodzovania cudzej veci a neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru.
Tento sa ku koncu januára vlámal do záhradnej chatky v záhradkárskej osade zv. Nad výhonom, v k.ú. mesta Malacky. Z chatky odcudzil rôzne potraviny a horský bicykel, čím majiteľovi spôsobil škodu krádežou vo výške cca 160 eur a poškodením vo výške cca 300 eur.

Taktiež bol objasnený prípad vlámania do rodinného domu v obci Veľké Leváre z decembra minulého roku. 19-ročný mladík neoprávnene vnikol do obydlia iného a z domu odcudzil mobilný telefón. Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Malacky ho obvinil z prečinov krádeže a porušovania domovej slobody.

Zuzana Mišovičová


.
Toto je čítané

Projekt strategického parku v Sekuliach sľubuje väčší dôraz na ochranu prírody

V posledných týždňoch sa na verejnosť dostali zámery vybudovať strategický park v…

20 rokov