Priaznivé podmienky v oblasti bývania, školstva, zdravotníctva, či dostatok pracovných miest prispievajú k tomu, že od roku 2007 počet obyvateľov mesta pribúda.

foto:Timko
Skalica je v celom regióne chápaná ako dynamicky sa rozvíjajúce mesto, čo sa odzrkadľuje aj na zvyšujúcom sa počte obyvateľov. Podľa údajov evidencie obyvateľstva Mesta Skalica v týchto dňoch bola prekročená hranica počtu obyvateľov 15 000 !

Andrea Orbanová


.

Je ok, ak nie si ok BSK