Mesto Skalica vyhlasuje súťaž „Maskot mesta Skalica“ na návrh, ktorý by mal znázorňovať zaujímavosti, tradície, kultúrne pamiatky, prírodu, gastronómiu s motívom mesta Skalica.

Komisia zložená z predstaviteľov mesta vyberie tri najlepšie návrhy. Následne budú tieto tri návrhy uverejnené na web stránke mesta, kde návštevníci budú môcť hlasovať za najlepší návrh. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci, ktorí majú záujem. Najlepší návrh bude ocenený a bude použitý na propagačných materiáloch, suveníroch a prezentačných predmetoch mesta Skalica, pričom maskot nás bude reprezentovať aj na veľtrhoch cestovného ruchu. Autor víťazného návrhu dostane odmenu 100,­ € a bude s ním uzatvorená dohoda o voľnom použití tohto návrhu pre propagačné účely mesta Skalica. V prípade, že komisii nebude doručný vhodný návrh, vyhradzuje si právo nevybrať žiaden zo súťažných návrhov.

Súťaž trvá do 31.3.2012
Návrhy posielajte:
e­mail: tik@mesto.skalica.sk
adresa: Oddelenie strategického rozvoja a marketingu, mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
Návrh treba označiť: menom, priezviskom, adresou a telefónnym číslom súťažiaceho.

Bližšie infor mácie o súťaži:
Turistická informačná kancelária mesta Skalica
tel. č.: + 421 34 664 53 41
mobil: + 421 915 723 216

Renáta Fasurová


.
Toto je čítané

Na diaľnici D2 pri Kútoch platí dopravné obmedzenie

Od pondelka (22. 4.) 10.00 h bude v úseku medzi 4,9. a…

BM: Ustekana sobota