Sociálne zariadenia v priestoroch kultúrneho domu Sekule prešli rekonštrukciou, ktorá nadviazala už na prechádzajúce práce (znižovanie stropu, oprava parketu, zakúpenie nových stolov a stoličiek).

Ukončená bola 8. februára. Teraz už nové „sociálky” sú prvým krokom k rozsiahlej vnútornej rekonštrukcii, ktorú v tomto roku plánuje obec zrealizovať. Okrem toho je podaná žiadosť na výmenu okien, zateplenie a fasádu v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia.

Sekule.sk


.

Osobnosti kraja BSK