Sieť supermarketov Tesco sa rozširuje do menších miest a obcí. Vyhliadol si aj obec Kúty.

Územné konanie začalo v októbri minulého roku (14.10. 20011), kedy spoločnosť CF Invest s.r.o. podala žiadosť na vydanie územného rozhodnutia na stavbu TESCO 0,8K Kúty.

Ako nám povedal prednosta úradu v Kútoch Dalibor Holúbek: “Obec nie je investorom tejto investičnej akcie, ide o investíciu súkromnej spoločnosti na pozemkoch súkromných vlastníkov (s výnimkou vedenia inžinierskych sietí) a obec nebude z obecného rozpočtu vynakladať žiadne finančné prostriedky na výstavbu supermarketu. Naopak, obec získa finančné prostriedky ako odplatu za zriadenie vecných bremien a z nájmu pozemku, bonusom tiež bude vybudovanie novej trafostanice na Štefánikovej ulici.”

Proti výstavbe nového supermarketu je poslanec obecného zastupiteľstva Filip Húšťava: “Verím, že Tesco nebude stáť oproti reštaurácii Cuga. Dva staré domy majú uvolniť miesto. Supermarket korporátneho typu vo vidieckom regióne môže spôsobiť ekonomickú katastrofu. Je mi veľmi lúto, že naša spoločnosť, my, sme podľahli fenoménu, ktorý sa vyspelý svet pokúša zvrátiť.”

Supermarket vytvorí 26 nových pracovných miest
Predajná plocha supermarketu o rozlohe 789m2 (celková zastavaná plocha 1169m2) bude umiestnená za parkoviskom s 58 parkovacími miestami. Výstavba by mala byť realizovaná v budúcom roku od marca až do novembra. Investor predpokladá, že vďaka novej prevádzke vznikne 26 nových pracovných miest. Iný názor ma poslanec Húšťava: “Podľa viacerých štúdií, ktoré som mal možnosť vidieť sa prítomnosť supermarketu takéhoto typu v dlhodobejšom meradle prejaví zvyšujúcou sa nezamestnanosťou a nižšou kúpyschopnosťou ľudí v regióne.” Obáva sa cielenej likvidácii miestnych predajcov a pracovných miest v regióne.

Supermarket TESCO by mal vzniknúť v zóne polyfunkcie (mestotvorného charakteru občianska vybavenosť), ktorá je plánovaná v územnom pláne obce od roku 2004.

Poslanec Húšťava sa pýta: “Prečo vlastne chceme supermarket? Ak ho potrebujeme, prečo si ho nepostavíme sami, prečo nepodporíme miestnych výrobcov, či nespustíme miestne trhy, kde by sme mali možnosť spoznávať aj ľudí, ktorí pestujú, chovajú naše potraviny? U dodávateľov z nášho regiónu by existovala omnoho väčšia možnosť vidieť, ako sa tieto potraviny produkujú, akým postupom a s akou starostlivosťou, než ako u producentov niekde v “EU”, o ktorých nemáme ani potuchy.“

“Keďže investičný zámer nie je v rozpore s platným územným plánom obce, obec konštatovala, že nemá námietky voči zriadeniu obchodnej jednotky a parkovacích plôch na uvedených pozemkoch.” dodáva prednosta úradu.

Čo si myslíte o novom Tescu v Kútoch vy?
Vyjadrite svoj názor v komentároch.


.
Toto je čítané

V lesoch Senického okresu platí zákaz zakladania ohňa či fajčenia

V lesoch Senického okresu a v ich ochrannom pásme platí od piatkového…

20 rokov