Vinohradnícky spolok ZO SZZ Radošovce organizuje Regionálnu výstavu vín, ktorá sa uskutoční dňa 8. apríla 2012 v kultúrnom dome Radošovce.

Vstupné: muži 5€, ženy 3€

Poslanie a cieľ výstavy

  • Prezentácia, porovnanie a zhodnotenie vín zo Skalického vinohradníckeho regiónu a vín z priľahlých oblastí Moravy a Malokarpatskej oblasti.
  • Sprostredkovanie neformálneho stretnutia odbornej a širokej laickej verejnosti, výmena skúseností a poznatkov z vinárskeho oboru.
  • Podporenie domácej výroby čo najkvalitnejších vín v súčasných trendoch rozvoja vinárstva.
  • Rozvíjanie priateľských vzťahov medzi vinármi a propagácia spotreby kvalitných vín medzi obyvateľmi.

.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota