Prinášame aktuálnu úradnú správu Oblastného futbalového zväzu Senica.

Ú R A D N Á S P R Á V A
I.SPRÁVY  RADY A VÝKONNÉHO VÝBORU

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:
Zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 02.04.2012(pondelok) o 16,30 hod.
Predsedovia odborných komisií sa zasadnutia zúčastnia o 17,15 hod.

II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE

1.Zmena v adresári RS:
FK Cerová:
Predseda: Ľubomír Pavlík, 90633 Cerová 188 tel.0918/ 887242
e-mail: lubomir.pavlik@wmx.sk
2.MO dospelí 16.kolo:
ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia 16.kola v utorok 01.mája o 17,oo hod.
3. Oznámenie FK:
ŠTK oznamuje FK, že vyžrebovanie jarnej časti bolo zaslané jednotlivým FK na oznámené kontaktné
e-mailové adresy.
4.Termíny jarnej časti
Jarná časť súťaž.roč.2011 / 12 začína nasledovne:
MO dospelí
17.kolo
18.03.2012
15:00 hod.
MO dorast
14.kolo
25.03.2012
12:30 hod.
II.tr.dospelí
14.kolo
25.03.2012
15:00 hod.
II.tr.dorast
11.kolo
15.04.2012
13:30 hod.
III.tr.dospelí
12.kolo
08.04.2012
16:00 hod.
MO žiaci
14.kolo
24.03.2012
10:00 hod.
II.tr.žiaci
10.kolo
24.03.2012
12:00 hod.
Prípravka
14.kolo
24.03.2012
14:00 hod.
5.Zmena hracieho času:
ŠTK dohodu oddielov schvaľuje a majstr.stretnutie 14.kola Prípravky Mor.Sv.Ján –Bor.Mikuláš nariaďuje odohrať dňa 25.03.2012 (ne) o 10:30 hod.
7.Výnimky z ÚHČ:
MO dospelí:
Hlboké – (so) ÚHČ dosp. ZsFZ.
Rybky – (so) ÚHČ dosp.
Stráže – (ne) o 10:00 hod.
MO dorast:
Brodské – (so) o 12:00 hod.
Kopčany – (so) o 14:00 hod.
Sekule – (ne) 3 hod. pred ÚHČ dosp.
Oreské,Koválov,Cerová,Stráže,Unín,Petrova Ves,Bor.Mikuláš,Š.Humence – (so) ÚHČ dosp.
Hradište pod Vrátnom – (ne) o 12:30 hod.
II.trieda dospelí:
Holíč B – (so) o 10:00 hod.
Hradište pod Vrátnom,Rohov – (ne) o 10:00 hod.
II.trieda dorast:
Rybky – (so) 3 hod. pred ÚHČ dosp.
Dojč – (so) ÚHČ dosp.,Čáčov – (so) ÚHČ dosp., Dubovce – (so) ÚHČ dosp.
Rohov – (ne) o 12:30 hod.

III.trieda dospelí:
Kátov,Dojč,Kunov,ŠFK Štefanov – (ne) o 10:00 hod.
MO žiaci:
Bor.Mikuláš,Š.Humence – (so) 2 hod. pred ÚHČ dosp.
Petrova Ves,Kopčany – (so) o 10:00 hod.
Gbely – (so) o 14:00 hod.
Čáry,Letničie,Jablonica – (so) ÚHČ dosp.
Smrdáky – (ne) 3 hod. pred ÚHČ dosp.
II.trieda žiaci:
Sobotište – (so) o 10:00 hod.
Bor.Sv.Jur – (so) o 14:00 hod.
Pop.Močidlany – (so) o 10:00 hod.
Stráže – (so) ÚHČ dor.
Radimov – (so) ÚHČ dosp.
Rybky – (ne) o 11:00 hod.
Lakš.Nová Ves – (ne) ÚHČ dor.
Prípravky:
Letničie – (so) 2 hod. pred ÚHČ dosp.
Bor.Mikuláš – 3,5 hod. pred ÚHČ dosp.
Šaštín,Kopčany – (so) o 12:00 hod.
Petrova Ves – (so) o 12:30 hod.
Holíč – (so) o 12:30 hod.
Gbely – (so) o 12:00 hod.
ŠFK Štefanov – (so) o 14:00 hod.
8.Zmena hracieho času:
ŠTK nariaďuje odohrať majstr.stretnutia:
17.kolo MO dosp. Čáčov – Mokrý Háj dňa 18.03.2012 (ne) o 15:00 hod. na UT Senica.
13.kolo III.tr.dosp. ŠFK Štefanov – Druž.Štefanov dňa 15.04.2012 (ne) o 16:00 hod.
22.kolo II.tr.dosp. Holíč „B“ – Bor.Sv.Jur dňa 19.05.2012 (so) o 15:00 hod.
26.kolo II.tr.dosp. Holíč „B“ – Lakš.Nová Ves dňa 16.06.2012 (so) o 17:00 hod.
15.kolo Prípravky Senica „B“ – Gbely dňa 31.03.2012 (so) o 10:00 hod. Čáčov
19.kolo Prípravky Senica „B“ – Šaštín dňa 28.04.2012 (so) o 13:30 hod. ihrisko Čáčov
21.kolo Prípravky Senica „B“ – Petrova Ves dňa 12.05.2012 (so) o 13:30 hod..
24.kolo Prípravky Senica „B“- Bor.Mikuláš dňa 02.06.2012 (so) o 15:30 hod. ihrisko Čáčov I.
26.kolo Prípravky Holíč – Bor.Mikuláš dňa 16.06.2012 (so) o 15:00 hod.
14.kolo Prípravky Mor.Sv.Ján – Bor.Mikuláš dňa 25.03.2012 (ne) o 10:30 hod.
15.kolo Prípravky Mor.Sv.Ján – Holíč dňa 01.04.2012 (ne) o 12:00 hod.
17.kolo Prípravky Mor.Sv.Ján – ŠFK Štefanov dňa 15.04.2012 (ne) o 12:00 hod.
19.kolo Prípravka Mor.Sv.Ján – Voľný žreb dňa 29.04.2012.
21.kolo Prípravky Mor.Sv.Ján – Kúty dňa 13.05.2012 (ne) o 13:00 hod.
23.kolo Prípravky Kopčany – Mor.Sv.Ján dňa 26.05.2012 (so) o 12:00 hod.
25.kolo Prípravky Mor.Sv.Ján – Senica „B“ dňa 10.06.2012 (ne) o 11:00 hod.
19.kolo MO žiaci Š.Humence – Smrdáky dňa 28.04.2012 (so) o 10:00 hod.
11.kolo II.tr.žiaci Rybky – Sekule dňa 31.03.2012 (so) o 12:30 hod.
23.kolo MO dorast Sekule – Oreské dňa 26.05.2012 (so) o 17:30 hod.

ŠTK žiada FK,aby vo vlastnom záujme prekontrolovali udelené výnimky.
K prípadným požadovaným výnimkám je treba priložiť doklad o zaplatení rokovacieho poplatku
v zmysle RS B.Tech.ust.bod 20 písm.a.
FK,ktoré nepožiadali o výnimky z hracích dní a časov, budú domáce majstr.stretnutia
hrávať podľa hracieho času uvedeného vo vyžrebovaní súťaž.ročníka 2011/12!

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 22.03.2012 (štvrtok) o 16:00 hod.

Dušan Koníček
predseda ŠTK

III.SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1. Ospravedlnení: L.Černek, M. Mlčúch ml. P.Martinovský st., M.Túbl – 18.3.2012
2. Telefónny kontakt:
M. Bašnár – 0905795284, J. Škrinár – 0908081749, J. Vachula – 0907745368, Ľ.Ďurica – 0905478424
3. Oddielová príslušnosť:
Ľ. Ďurica – Kúty
J. Vachula – Podbranč
J. Škrinár – Jablonica
4. Nariadenie:
KR nariaďuje rozhodcovi L. Černekovi , aby do 22.3.2012 zaslal rozpis možnosti obsadenia ako R
pre potreby KR.

Radovan Valla
predseda KR

IV. SPRÁVY DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE

1.Zmena trestu na P :
U 171 Jozef Kopálek 870314,Kopčany II. tr. dos. 1ssP od 15.03.2012 do 30.06.2012
2. Uvoľnenie činnosti:
U 172 Dung Trin R DK dňom 8.03.2012 uvoľňuje činnosť výkonu funkcie rozhodcu
2.Oznam :
U173 Družstevník Štefanov III. tr. zastavenie pretekárskej činnosť naďalej pretrváva,
podlžnosti voči DK ObFZ ( U 109, U 130 ) –nezapl. 18,-€

Peter Samek
predseda DK

V.SPRÁVY TMK

1. Preukazy trénerov:
Oznamujeme trénerom, ktorí sa zúčastnili preškolenia a školenia trénerov IV.tr./ C licencie,
že preukazy a osvedčenia si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ.

Štefan Gálik
predseda TMK

VII.SEKRETARIÁT :
Sekretár oznamuje,že termín zaplatenia 3.splátky na rozhodcov sa predlžuje do 26.03.2012.
Z uvedenej 3.splátky si odpočítajte sumu uvedenú na faktúre, ktorú ste obdržali na Konferencii.

Poučenie:
Proti rozhodnutiu OK ObFZ sa môžete odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa
vyrozumenia alebo zverejnenia v ÚS.

Ing. Jozef Rosa v.r.
predseda ObFZ Senica


.
Toto je čítané

Futbal: Skalica vyhrala tretí zápas v rade

Futbalisti MFK Skalica zvíťazili na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 3:1 v sobotňajšom…

BM: Ustekana sobota