Obec Moravský Svätý Ján sa zapojila v sobotu (31.3.) o 20:30h do celosvetovej akcie Hodina Zeme 2012. Pozrite si krátke video.

V obci vypli na hodinu pouličné osvetlenie. Hodina Zeme však už nie je o jednej hodine ročne. Pomôcť našej planéte môžete vo svojom každodennom živote. Našej planéte však môžeme pomôcť vo svojom každodennom živote.

[youtube pK2CnaV8zok]

.

BM: Ustekana sobota