Združenie obcí mikroregiónu Šaštínsko získalo dotáciu na rekonštrukciu amfiteátra v rekreačnej oblasti Gazárka.

Kultúrne slávnosti Šaštínsko. Foto: Milan Polóny

Cieľom projektu je rozvoj cestovného ruchu, vytváranie hodnotného spoločenského života pre obyvateľov mikroregiónu a turistov, a taktiež podpora zamestnanosti, nakoľko projekt umožňuje vytvorenie 3 sezónnych a 1 stále pracovné miesto.
Rekonštrukcia zahŕňa zastrešenie amfiteátra, vybudovanie WC a zriadenie Turistickej informačnej kancelárie pre mikroregión Šaštínsko, ktorá bude slúžiť ako informačný bod pre mikroregión, bude vydávať propagačné materiály, organizovať kultúrne podujatia a prezentovať Šaštínsko ako celok.

Patrícia Javorková


.

Osobnosti kraja BSK