Zväz záhradkárov ZO Sekule pripomína pestovateľom sliviek, že v týchto dňoch u skorých odrôd je aktuálny chemický postrek proti piliarke slivkovej, ktorá spôsobuje jarné pradčasné opadávanie plodov sliviek prípravkami ako napríklad Calypso 480 SC alebo Mospilan 20 SP. Striekať treba až vtedy, keď je úplne ukončené kvitnutie a na stromy už nenalietavajú včely!

U kôstkovín ako marhule a broskyne, kde evidujeme značné škody mrazom, hlavne v prípade daždivého počasia, doporučujeme po opade kvetov zásah proti moníliovému odumieraniu výhonkov prípravkami ako Horizon 250 EW, Baycor 25 WP, Sporgon 50 WP.

Jablone väčšinou nastupujú do kvitnutia, resp. sú v plnom kvete. I tu je pri skorých odrodách zaznamenané čiastočné poškodenie kvetov mrazom. Do skončenia kvitnutia nedoporučujeme žiadny ochranný chemický postrek. Treba však sledovať výskyt a vývoj hubových chorôb, hlavne múčnatky a chrastavitosti, proti ktorým sme mali zasiahnuť prvým postrekom pred začiatkom kvitnutia. Druhý postrek nasleduje tesne po odkvitnutí jabloní, zrejme spolu so zásahom i proti listovým voškám, ktoré majú tiež vhodné podmienky na rozširovanie a tiež i proti piliarke jabloňovej.

Výskyt listových vošiek je zistený i na okrasných rastlinách ako sú ruže a ine, ale i na na drobnom ovocí ako napríklad na rakytníku rešetliakovom. V týchto prípadoch zasahujeme okamžite napríklad prípravkom Pirimor 50 WG,, Bi 58 EC nové, alebo Nurelle D.

Na okrasných borievkach kontrolujeme a sledujeme možný výskyt oranžových ložísk hrdze hruškovej. Napadnuté jedince je nutné okamžite zlikvidovať ako potencialny zdroj infekcie stromov hrušiek v okruhu minimálne 500 metrov!

U egrešov tesne po odkvitnutí, hlavne u náchylných odrôd je v tomto období dôležitý postrek proti americkej múčnatke prípravkom Discus.

Okolo 25. apríla, hlavne pri nástupe očakávaného oteplenia, je predpokladané rojenie múch mínerky pórovej. Porasty cibulovín preto doporučujeme prikryť netkanou textíliou. Na neprikrytých porastoch v prípade zistenia prvých vpichov na listoch cibule je možné zasiahnuť i prípravkom Decis EW 50 alebo Perfektion. Decis EW 50 účinkuje zároveň i proti strapkám. V sleníkoch a fóliovníkoch sa strapky s úspechom dajú odchytiť na modré lepiace pásy, nakoľko na modrú farbu intenzívne nalietavajú.

V prípade nejasností doporučujeme využiť kontaktný formulár na webe :szzsekule.slash.sk

Alojz Kunštek


.

Je ok, ak nie si ok BSK