V Borskom Svätom Jure bola v apríli (2012) spustená v centre obce  fontána, ktorá bola postavená v rámci projektu Revitalizácia verejných priestranstiev v obci.

Revitalizácia zahŕňala

  • rekonštrukciu jestvujúcich chodníkov
  • výstavbu a predĺženie chodníkov
  • vybudovanie verejnej zhromaždovacej plochy
  • vybudovanie verejných parkovaciích plôch
  • prvky drobnej architektúry – mobiliár
  • rekonštrukciu centrálnej zóny a miestnej komunikácie
  • obnovu verejného osvetlenia
  • úpravu povrchov verejnej zelene

Projekt v hodnote 692 822,80 € realizovala dodávateľsky firma SWIETELSKY – Slovakia spol. s.r.o., ktorá bola vybraná na základe výsledkov verejného obstarávania. Revitalizáciou projektu vznikol estetický priestor centrálnej časti obce, ktorý umožní ďalší kultúrny rozvoj obce a spoločenské vyžitie občanov.

Peter Holúbek


.

Je ok, ak nie si ok BSK