V sobotu 21.apríla 2012 sa v obci Plavecký Mikuláš uskutočnil stolnotenisový turnaj štyroch obcí , a to
Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Plavecké Podhradie a obec Rohožník.

 

Išlo o jedinečné športové podujatie, kde si z každej obce štyria hráči zmerali sily s ostanými. Napriek tomu, že víťazmi sa stali hráči z obce Rohožník, nikto sa necítil porazený, pretože cieľom podujatia bolo šport a priateľstvo. Každé družstvo bolo ocenené pohárom a jednotliví hráči upomienkovými predmetmi.

Podujatie sa uskutočnilo za podpory firmy HOLCIM a.s. Rohožník, Poľovného združenia Plavecký Mikuláš a starostky obce Plavecký Mikuláš.

Marta Hlavatá Marta, starostka obce


.

BM: Ustekana sobota