Trnavský samosprávny kraj, Mesto Skalica, Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, cirkevný zbor Skalica, Záhorské múzeum v Skalici a Záhorská knižnica v Senici Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na Slávnostné podujatie pri príležitosti 200. výročia narodenia a 130. výročia úmrtia Daniela Gabriela Licharda, evanjelického kňaza, národného buditeľa, novinára, osvetového pracovníka.

Pondelok 30. apríla 2012 o 10.00 hod. v malej sále Domu kultúry v Skalici.

Slávnostné podujatie pri príležitosti 200. výročia narodenia a 130. výročia úmrtia Daniela Gabriela Licharda sa uskutoční
pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša.

Program:
Úvodné slovo:
PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka Záhorského múzea v Skalici

Slávnostné príhovory:
Privítanie
Ing. Stanislav Chovanec, primátor Mesta Skalica
Slovenskí národovci a ich snahy o pozdvihnutie slovenského národa
Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda TTSK
Daniel Gabriel Lichard – život a dielo
PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku

Otvorenie výstavy Daniel Gabriel Lichard 1812-1882
Príhovor kurátora: Mgr. Martin Hoferka, Th.D.
Kultúrny program : Ľudové piesne v úprave Milana Licharda

Vedecká konferencia Daniel Gabriel Lichard – život a dielo
Biografické súradnice Daniela Gabriela Licharda
Doc. PaedDr. Pavol Parenička, PhD., Národný biografický ústav SNK Martin

Daniel Gabriel Lichard — prvý slovenský profesionálny novinár
Prof. PhDr. Danuša Serafinova, PhD., Katedra žurnalistiky FFUK Bratislava

Daniel Gabriel Lichard ako kazateľ
ThDr. Peter Švehla, zborový farár CZ ECAV, Skalica

Osvetová činnosť a udeľovanie ceny Daniela Gabriela Licharda
PaedDr. Miroslav  Holečko, Národné osvetové centrum, Bratislava

O koreňoch skalickej vetvy rodu Lichardovcov
Ing. arch. Pavel Lichard, Bratislava

Fond Daniela Gabriela Licharda v Záhorskom múzeu v Skalici
PhDr. Viera Drahošová, Záhorské múzeum Skalica


.
Toto je čítané

Seničania podpisujú petíciu proti prevádzke na spracovanie plastového odpadu

Petíciu proti podnikateľskému zámeru spoločnosti SETECO, s. r. o. vybudovať v Senici…

BM: Ustekana sobota