Tradícia Dňa Zeme sa začala v USA v roku 1970, až v roku 1990 sa k Amerike pripojil zvyšok sveta a odvtedy sa každoročne slávi na celom svete.

Na obrázku deti s pracovníkmi Lesného závodu Malacky

Deň Zeme upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia, vyzýva ľudí na zamyslenie a tiež na aktivity, aby sa naša Zem stala čistejšou a krajšou. Rozvíjať enviromentálne cítenie je dôležite už o detstva.

V tento deň a v dňoch okolo tohto dátumu je organizovaných množstvo akcií a preto sme sa aj my v ZŠ Malé Leváre pripojili k aktivitám.

V týždni od 23.4. – 26.4. sme zorganizovali niekoľko podujatí. Bola to rozhlasová relácia v miestnom rozhlase o význame Dňa Zeme, čistenie lesa a studničky, kedy sme nazbierali množstvo vriec odpadu, bol to zber starého papiera, výstava plagátov a výtvarných prác s environmentálnou tématikou, ktorá bola na plote školy a na záver vysadenie 9 mladých stromčekov v areáli školy s pracovníkmu Lesného závodu Malacky.
Týmito aktivitami sme sa pokúsili podnietiť v deťoch ten správny vzťah k prírode, k životnému prostrediu a k našej Zemi vôbec. Ostáva už len veriť, že štafetu predajú ďalej.

Anna Šeniglová


.
Toto je čítané

BVS odporúča napúšťať bazény pomaly a prednostne v noci

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) odporúča odberateľom napúšťať bazény pomaly, mimo odberovej špičky…

20 rokov