Obecný úrad Veľké Leváre, Miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Veľkých Levároch, Sociálna, zdravotná a bytová komisia pri OZ vo Veľkých Levároch oznamuje občanom, že v pondelok 14. mája 2012 organizuje odber krvi.

Začiatok o 8,00 hod. v Kultúrnom dome vo Veľkých Levároch.

Odberu sa môže zúčastniť občan vo veku 18 – 60 rokov. Bližšie informácie budú poskytnuté na tel. č. 0908 764944, alebo na obecnom úrade vo Veľkých Levároch.


.

Osobnosti kraja BSK