Obecný úrad, MS SČK, Sociálna, zdravotná a bytová komisia pri OZ Veľké Leváre, v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Bratislava, organizovali 14. 05. 2012 desiaty krát odber krvi v obci Veľké Leváre.

Odberu sa zúčastnilo 46 bezpríspevkových darcov krvi z radov občanov obce Veľké Leváre, Malé Leváre, Závod, Moravský Svätý Ján, Sekule, Borský Svätý Jur a Bratislava. Za tento vysoko humánny čin im patrí veľké poďakovanie. Na akcii sa sponzorsky podieľala Obec Veľké Leváre. Odber krvi sa organizuje pravidelne v mesiacoch január, máj a september už od roku 2009 a prekročili sme hranicu 500 bezpríspevkových darcov krvi.

Ľ. Kunáková


.

Je ok, ak nie si ok BSK