Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera a ÁNO, n.f. Malacky pripravujú historický seminár na tému Židia v Malackách.

Židovská tematika je všeobecne často frekventovaná, avšak v prípade Malaciek nie je dostatočne spracovaná a viaceré informácie sú protichodné alebo nepresné. Preto sa seminár pokúsi aspoň niektoré z nich osvetliť.

Pozvanie prijal PhDr. Tomáš Tandlich, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý oboznámi so židovskou problematikou v Malackách a Bratislavskej stolici v 17. až 19. storočí. PhDr. Martina Fiamová z Ústavu pamäti národa v Bratislave predstaví osudy židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1939 – 1945 s prihliadnutím na situáciu v Malackách. Mgr. Pavol Vrablec, PhD. z Múzea Michala Tillnera v Malackách odprezentuje málo známu tému o Prvej malackej banke. Mgr. Martin Macejka z Múzea Michala Tillnera v Malackách ukáže priestorové rozloženie židovských domov a predstaví niektoré židovské rodiny v Malackách. Historický seminár zakončí Doc. Mgr. Peter Juza, CSc. PhD. MBA z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave úvahami o tolerancii v minulosti i súčasnosti.

Historický seminár Židia v Malackách sa uskutoční vo štvrtok 24. mája 2012 od 9.30 h v synagóge (1. posch.) v Malackách. Podujatie finančne podporili: Holcim Slovensko, a.s., Nadácia EZRA, Nadácia otvorenej spoločnosti.

MCK Malacky


.

Je ok, ak nie si ok BSK