ZO SZZ Sekule vzhľadom na nočné poškodenie mrazom, hlavne porastov zemiakov, kukurice, viniča a iných plodín odporúča pre zmiernenie vzniknutých škôd vykonať nasledovné opatrenia:

  • porasty zemiakov : väčšina odrôd má dostatočnú regeneračnú schopnosť zo skrytých očiek, ktorú odporúčame podporiť hlavne závlahou a následne doplnením dusíkatej výživy vo forme liadku amónneho asi 1 kg na ár. Liadok amónny je dobré do poškodených porastov zapraviť ľahkými bránami.
  • kukurica – vo väčšine prípadov je poškodenie nezvratné, v takom prípade je nutné porast zrovna založiť
  • ďalšie teplomilné rastily ako fazuľa, uhorky a tekvice – vysadené priesady papriky, paradajok a cukýň bude nutné znova zapestovať

Ovocie
Jadroviny – u niektorých odrôd sa už teraz prejavuje poškodenie mrazom – plôdiky sú zmäknuté, gumovité a je predpoklad, že buď opadnú alebo sa budú vyvíjať zdeformované.
U všetkých ovocných drevín odporúčame v prípade zásahu proti voškám pridať i listovú výživu.

Alojz Kunštek


.

BM: Ustekana sobota