Dňa 17.mája sa uskutočnilo v areáli kúpaliska Kamenný mlyn v Trnave krajské kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Zúčastnilo sa na ňom celkom 12 zmiešaných družstiev zo základných škôl Trnavského kraja.

Víťazné družstvo zo ZŠ Čáry

Okres Senica reprezentovali družstvá zo ZŠ a MŠ Čáry, ako víťaz obvodného kola a ZŠ Šaštín-Stráže. Pri plnení súťažných disciplín mali súťažiaci preukázať nielen teoretické vedomosti z oblasti civilnej ochrany, dopravnej výchovy, požiarnej ochrany a zdravotníckej prípravy ale i praktické zručnosti ktoré zahŕňali streľbu zo vzduchovky, hasenie malých požiarov, orientáciu v teréne, použitie ochranných masiek a improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, správne zvolenie evakuačnej batožiny, poskytovanie prvej pomoci a volanie na záchrannú linku IZS 112.

Najlepšie si počínalo družstvo zo ZŠ s MŠ Čáry, ktoré po prvý krát zvíťazilo v krajskom kole súťaže a bude reprezentovať Trnavský kraj v celoštátnom kole v mesiaci jún. Dobre obstálo aj družstvo zo ZŠ Šaštín-Stráže, ktoré vo vyrovnanej súťaži obsadilo pekné 5. miesto. Členom súťažných družstiev patrí poďakovanie za výbornú reprezentáciu okresu Senica a pani učiteľkám Polakovičovej a Menšíkovej za ochotu a nadšenie pri príprave žiakov na Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany.

Igor Janšák
vedúci odboru CO a KR, Obvodného úradu Senica


.

Osobnosti kraja BSK